Polska wersja English version

Ostatni tom

TOMASZ ŚLEBODA, Edgar Norwerth 1884-1950. Artysta i człowiek, ANNA DZIERŻYC-HORNIAK (red.)

TOMASZ ŚLEBODA, Edgar Norwerth 1884-1950. Artysta i człowiek, ANNA DZIERŻYC-HORNIAK (red.)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2018 ISBN 978-65480-32-3 (s. 576)