Polska wersja English version

Ostatni tom

POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH

POLSKA SZTUKA NA BIEGUNACH

Pod redakcją Maliny Barcikowskiej.  Redakcja wydawnicza Grażyna Raj       

SPIS TREŚCI: MALINA BARCIKOWSKA, Jeszcze dalej niż biegun; DAGMARA BOŻEK, Rys polarny w twórczości Włodzimierza Puchalskiego (1909–1979); ANETA SŁOWIKOWSKA, Spuścizna Włodzimierza Puchalskigo; MAŁGORZATA LEBDA, Próba zatrzymania czasu; PAWEŁ DUNIN-WĄSOWICZ, Polarne fantazje polskie; ANDRZEJ KURYŁEK, Forma i kolorystyka budowlanych realizacji polarnych; MICHAŁ RUSINEK, Wyznania maszyny czytającej, czyli twórczość Wisławy Szymborskiej w Bibliotece Końca Świata; ADAM BARCIKOWSKI, Mistyka lodu, morza i skał; PIOTR KUKLIŃSKI, Artyści jako tłumacze świata nauki;  TOMASZ KUBIKOWSKI, Dichtung und Wahrheit; PIOTR KONDRACIUK, Muzeum Badań Polarnych w Puławach; Noty o Autorach

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2023   ISBN 978-83-66758-26-1 (s. 170)

Dofinansowano w ramach programu LITERATURA ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (umowa nr 05726/23/FPK/IK)