Polska wersja English version

Ostatni tom

Teresa Grzybkowska,  Nieznany Hermes polski  (Dedykowany  Juliuszowi Chrościckiemu)

Teresa Grzybkowska, Nieznany Hermes polski (Dedykowany Juliuszowi Chrościckiemu)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako,  Warszawa – Toruń 2023

ISBN 978-83-66758-24-7 (s. 36)

KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI…  ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI

KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI

Redakcja naukowa: Irmina Gadowska, Krystyna Radziszewska, Agnieszka Świętosławska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Niemcoznawstwa & Instytut Historii Sztuki, MUZEUM MIASTA ŁODZI

POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2022; ISBN 978-83-8220-835-1; e-ISBN 978-83-8220-836-8 (320 ss.)    Seria: JUDAICA ŁÓDZKIE