Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

W dziale znajdują się publikacje książkowe wydane poza seriami Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Włączone są także publikacje indywidualne członków Instytutu, ważne dla działalności merytorycznej placówki. 

Umieszczone w dziale prace w językach angielskim, chińskim, hiszpańskim i polskim dotyczą  historii sztuki europejskiej (zwłaszcza Europy Środkowej i  Wschodniej czy sztuki żydowskiej) oraz azjatyckiej (zwłaszcza chińskiej, indyjskiej i japońskiej). Szczególne miejsce zajmuje sztuka nowoczesna i współczesna, a ponadto ochrona i  konserwacja dzieł sztuki.

Część publikacji jest wynikiem międzynarodowych konferencji m.in. w Chinach, na Tajwanie  czy na Ukrainie (we Lwowie)

Szczególnie istotne są publikowane zagranicą i w kraju syntetyczne poświęcone m.in  dziejom sztuki polskiej (po chińsku).

Wśród publikacji krajowych znajdują się pozycje wydane przez wydawnictwa:  PWN i DiG w Warszawie,  Collegium Columbinum w Krakowie,  Adam Marszałek w Toruniu i Kirin w Bydgoszczy, a także opublikowane wspólnie m.in. z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetem Łódzkim czy Muzeum Miasta Łodzi, a także Uniwersytetem w Ostrawie.